web servlet 3.1

Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Servlet 3.0 đã được phát hành như một phần của Java EE 6 và đã thực hiện các thay đổi lớn tập trung vào tính…

View More Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”.…

View More Stateless và Stateful là gì?
Phân biệt giữa Statement và PreparedStatement [JDBC trong Java]

Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Nếu bạn đã làm việc với java kết nối cơ sở dữ liệu bằng API JDBC thì bạn có thể biết rằng API JDBC cung…

View More Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Mô hình MVC là một mẫu thiết kế hay nói cách khác sang chảnh hơn là Design Pattern được áp dụng rộng rãi và phổ…

View More Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Hẳn là khi sử dụng các annotation trong spring thì các bạn rất quen thuộc với các chú thích như: @Autowired, @Component, @Repository, @Service…, tuy…

View More Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Chia sẻ – Share Key active PhpStorm, License key