Tác giả: IT Phú Trần

Xin chào! Tôi là Phú Trần.Kiến thức nền tảng và tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người. Lập trình JAVA/PHP.

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java. Hướng dẫn ghi nội dụng tiếng việt vào một file Tạo một file như sau: E:\project\huongdanjava\javaio\demotest.txt Tạo file DemoWriteUTF8.java

Kết quả  

Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java. Một file có nội dung như sau: Dưới đây là ví dụ để chứng minh làm thế nào để đọc dữ liệu được mã hoá “UTF-8” từ một file trong Java:

Kết…

Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Bởi IT Phú Trần

Để kiểm tra file ẩn (hidden) hay không trong java chúng ta sử dụng phương thức isHidden() thuộc gói java.io.File. Để chứng minh chúng ta sẽ làm một ví dụ như bên dưới: Tạo file FileHidden: Ví dụ:

Kết quả:

 

Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không. Cách xử lý để kiểm tra file đó đã tồn tại hay chưa:

Kết quả:

Lấy tổng số dòng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách lấy tổng số dòng của một file trong Java.Lớp LineNumberReader là một lớp hữu ích để xử lý các dòng của một file, bạn có thể sử dụng phương thức LineNumberReader.readLine() để lặp và tích lũy nó như là tổng số dòng. Một dòng được coi là một dòng nếu…

Lấy kích thước file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte. Thí dụ Lấy kích thước của file hình ảnh (E:\project\huongdanjava\javaio\javaio.png) có 10KB

Kết quả:

 

Cách tạo một file chỉ dùng để đọc

Bởi IT Phú Trần

Một chương trình Java để chứng minh việc sử dụng phương thức setReadOnly() java.io.File để tạo một file chỉ đọc. Kể từ JDK 1.6, phương thức setWritable(), sử dụng để có thể ghi được file. Thí dụ

Đầu ra

 

Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu. Ví dụ về cách thay đổi ngày…

Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, bạn có thể sử dụng File.lastModified() để nhận các dấu thời gian đã sửa đổi gần đây nhất của một file. Phương thức này sẽ trả về thời gian bằng milliseconds (long value), bạn có thể định dạng nó bằng SimpleDateFormat để làm cho nó trở thành một định dạng yêu thích, dễ…

Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows. Ý tưởng : Sử dụng cmd  trên Windows, gõ lệnh để liệt kê ngày tạo file.Gõ lệnh như…

Rename file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Rename file trong Java, hay nói cách khác là thay đổi tên file trong Java, phương thức renameTo() để đổi tên cho một file (tập tin) bất kỳ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ có một ví dụ đơn giản để đôi tên một file như sau: Sử dụng renameTo() để đổi tên file trong java…

Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định.Tôi sẽ lấy một ví dụ về FilenameFilter để lọc các file có đuôi .txt. Nó sẽ chỉ hiển thị các file có phần mở rộng ” .txt ” trong thư mục “E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\find“. Cách xử lý để tìm các…

Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Xóa nhiều file trong Java cùng một lúc với phần mở rộng nhất định. Nghĩa là xóa các file đã biết trước đuôi file là gì, ví dụ .dat, .txt… Giải pháp: Trong Java, bạn có thể thực hiện các FilenameFilter ,phương thức ghi đè…

Xóa một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách xóa một file trong java.Một số trường hợp chúng ta không muốn sử dụng file đó trong dự án và thực hiện dọn rác thì lúc này các bạn sử dụng phương thức của lớp File như sau :File.delete () để xóa một file. Nó…

Ghi thêm nội dung vào một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi thêm nội dung vào một file trong Java. Trong Java, bạn có thể sử dụng FileWriter(file,true)để ghi thêm nội dung mới vào cuối một file (tập tin). 1. Tất cả nội dung hiện có sẽ bị ghi đè khi sử dụng:

2. Giữ nội…

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriterđể ghi nội dung (dữ liệu) vào một file. Lưu ý : BufferedWriterlà một lớp ký tự để xử lý dữ liệu là một chuỗi các ký tự. Không giống như luồng byte (chuyển đổi dữ liệu sang byte), bạn chỉ có thể viết các chuỗi, mảng hoặc…

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream, Trong Java, FileOutputStream là một lớp nằm trong gói java.io. Trước đó chúng ta đã biết cách đọc một file trong java . Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để ghi vào file…

Cách đọc một file với BufferedReader trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này, chúng ta cũng xử lý đọc file với Java nhưng dùng BufferedReader nằm trong gói java.io.BufferedReaderđể đọc nội dung từ một file. >> Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách đọc một file trong Java với BufferedInputStream.Nếu bạn nào chưa xem bài viết thì có thể tham khảo. Lưu ý: Có nhiều cách…

Cách đọc một file với BufferedInputStream trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file với BufferedInputStream trong Java.Khi làm việc với file thì việc đọc dữ liệu là thao tác rất quan trọng để xử lý dữ liệu.Dưới đây là một ví dụ để bạn đọc hiểu quy trình cách đọc một file trong Java sử…

Hướng dẫn các cách tạo đường dẫn một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn ba ví dụ Java để tạo đường dẫn một file trong Java: File.separator hoặc System.getProperty(“file.separator”) (Nên dùng) File file = new File(workingDir, filename); (Nên dùng) Create the file separator manually. (Ít sử dụng) Trước khi đi vào 3 cách để xử…