Equals() và EqualsIgnoreCase() trong Java

Written by IT Phú Trần on 17/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 108 comments.

Equals() và EqualsIgnoreCase() trong java là hai phương thức dùng để so sánh chuỗi trong java.Tuy nhiên giữa hai phương thức này có sự khác biệt.Hãy cùng PhuTranIT tìm hiểu ở bài viết này nhé. Ý nghĩa sự giống nhau giữa phương thức Equals() và EqualsIgnoreCase() – Phương thức Equals() và EqualsIgnoreCase() là hai phương thức dùng để […]

CharAt() trong Java

Written by IT Phú Trần on 17/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 10 comments.

CharAt() trong Java là một phương thức dùng để lấy một ký tự bất kỳ trong chuỗi đã biết trước. Cú pháp : public char charAt(int index) Phương thức trả về kiểu dữ char. Chú ý:  Với phương thức charAt(int index) với index bắt đầu chạy từ chỉ số 0. Ví dụ vềcharAt() trong Java Để bạn đọc dễ […]

Substring() trong Java

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 47 comments.

Phương thức substring() trong java được sử dụng để cắt chuỗi mẹ thành một chuỗi con.Chuỗi mới nhận được của một chuỗi cụ thể. Có hai phương thức constructor của substring() : public String substring(int startIndex) public String substring(int startIndex, int endIndex) String substring(int beginIndex): Trả về chuỗi con bắt đầu từ chỉ số xác […]

Split() trong Java – Tách chuỗi thành mảng

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 19 comments.

Split() trong Java là một phương thức dùng để tách chuỗi thành mảng hay ngoài ra có thể dùn g để cắt chuỗi trong java. Cấu trúc : Đây là cấu trúc đơn giản của cắt chuỗi và tách chuỗi thành mảng split() trong Java:public String[] split(String regex, int limit) or public String[] split(String regex) Trả […]

String.isEmpty() trong Java

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 54 comments.

String.isEmpty()  trong java dùng để kiểm tra chuỗi truyền  vào có trống (rỗng) hay không? Phương thức: public boolean isEmpty() Phương thức trả về kiểu giá trị boolean, mặc định là true. Ví dụ :

Như vậy kết quả đầu ra sẽ là : false,true Xem thêm các bài hướng dẫn lập trình Java core […]

Nối chuỗi trong java gồm hai cách

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 5 comments.

Để nối chuỗi trong java gồm hai cách,cách thông thường dùng dấu + để nối chuỗi,cách thứ hai dùng phương thức concat() trong java . Cách thông thường : Với cách thông thường này,rất đơn giản để chúng ta có thể nối một chuỗi vào một chuỗi khác.Cách dùng như sau :

Với cách thứ hai […]

Concat trong Java

Concat trong Java

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 9 comments.

Concat trong java là một phương thức dùng để nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới là tổ hợp các chuỗi đã nối. Cấu trúc phương thức concat : Cấu trúc : concat (String) với String là chuỗi cần nối. Cách dùng phương thức concat trong java :

Trong ví dụ trên,đầu tiên chúng […]

Chuyển string thành date trong java và ngược lại

Written by IT Phú Trần on 23/02/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 95 comments.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn có thể chuyển string thành date trong java và ngược lại một cách rất đơn giản đó là dùng lớp SimpleDateFormat thuộc gói java.text.SimpleDateFormat của java. Mục tiêu sau khi hoàn thành bài này : Chuyển string thành date Chuyển date thành string 1.Chuyển đổi string thành date trong java […]

Chuyển double sang int trong Java?

Written by IT Phú Trần on 17/02/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 11 comments.

Chuyển double sang int trong Java là một trong những trường hợp thường gặp khi nói đến ép kiểu,chẳng hạn như chúng ta có một sốkiểu dữ liệu là double 4.789 và  muốn trở thành 4,vậy thì cần phải chuyển đổi từ kiểu dữ liệu double sang int,dưới đây là một số gợi ý giúp bạn đọc có […]

Cách sử dụng vòng lặp do while trong java

Written by IT Phú Trần on 17/02/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 15 comments.

Cấu trúc và cách sử dụng vòng lặp do while trong java thường xuyên được sử dụng,nó được thực hiện liên tục nếu điều kiện đúng.Sự khác biệt giữa vòng lặp do-while và các vòng lặp khác là điều kiện của nó sẽ được thực hiện ở cuối cùng thay vì nó ở đầu cấu trúc vòng […]