Category Archives: LẬP TRÌNH PHP

PHP Là Gì PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ.

Phân biệt cookie, cache và session?

Phân biệt cookie, cache và session? Đây thật sự là một câu hỏi luôn được đặt ra khi các bạn đi phỏng vấn ở các công ty.Nếu bạn còn đang băn khoăn thì đây là bài viết giúp bạn giải quyết vấn đề trên.Trước khi tôi đi vào giải quyết câu hỏi phân biệt giữa cookie, cache và session thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua về định nghĩa. Continue reading Phân biệt cookie, cache và session?

Download File trong PHP

Trong bài viết này mình chia sẻ cách để download file trong php nhé.Các bạn tham khảo. Continue reading Download File trong PHP

Bcrypt là gì? Cách sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu

Bcrypt là một chức năng mã hóa mật khẩu  thiết kế bởi Niels Provos và David Mazières, dựa trên các thuật toán mã hóa Blowfish, và trình bày tại USENIX trong năm 1999.Bcrypt là một nền tảng tập tin tiện ích mã hóa chéo. File mã hóa  trên tất cả các hệ điều hành hỗ trợ và xử lý. Passphrase phải từ 8 đến 56 ký tự và được mã hóa trong nội bộ một khóa 448 bit.Bcrypt là một thuật toán mã hóa một chiều. Bạn không thể lấy lại mật khẩu khi đã biết chuỗi mật khẩu trong dữ liệu databse trước đó mà bạn hay bất kỳ ai tấn công vào để đánh cắp.

Continue reading Bcrypt là gì? Cách sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu

Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Khi một URL được gửi từ một đầu vào hình thức của người sử dụng, nó là rất quan trọng để kiểm tra URL này là hợp lệ hay không trước khi dùng bất cứ hành động nào. Dưới đây tôi sẽ cung cấp mã PHP đơn giản để xác nhận một URL trong PHP.

Continue reading Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Hướng dẫn phân trang bằng ajax trong PHP

Hướng dẫn phân trang bằng ajax trong PHP  – Phân trang bằng Ajax trong PHP và MySQL – Trong các dự án web, pagination là một phần rất quan trọng, nơi số lượng lớn các tin hay dòng được liệt kê từ  cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp đó, Ajax pagination là một cách thích hợp hơn bởi vì nó sẽ giúp cải thiện giao diện người dùng trang web của bạn. Hướng dẫn này sẽ cho thấy làm thế nào bạn có thể thực hiện các pagination Ajax trong PHP sử dụng jQuery và MySQL.Đây là một Ứng dụng này phát triển  để tạo phân trang với jQuery , Ajax , PHP , và MySQL. Continue reading Hướng dẫn phân trang bằng ajax trong PHP

Phân trang bằng Ajax trong PHP và MySQL

Phân trang bằng Ajax trong PHP và MySQL – Trong các dự án web, pagination là một phần rất quan trọng, nơi số lượng lớn các tin hay dòng được liệt kê từ  cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp đó, Ajax pagination là một cách thích hợp hơn bởi vì nó sẽ giúp cải thiện giao diện người dùng trang web của bạn. Hướng dẫn này sẽ cho thấy làm thế nào bạn có thể thực hiện các pagination Ajax trong PHP sử dụng jQuery và MySQL.Đây là một Ứng dụng này phát triển  để tạo phân trang với jQuery , Ajax , PHP , và MySQL.

Continue reading Phân trang bằng Ajax trong PHP và MySQL

Cài đặt Ckeditor vào website

Xin chào các bạn,ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách để cài đặt  ckeditor vào website nhé.Trình soạn thảo ckeditor là một trong những trình soạn thảo được yêu thích của các lập trình viên đơn giản vì nó mang lại hiệu quả,dễ dàng tích hợp vào website và dễ dàng cài đặt.Bây giờ chúng ta đi đến các bước để tích hợp và cài đặt Ckeditor vào website nhé.

Continue reading Cài đặt Ckeditor vào website

Hướng dẫn tích hợp Ckfinder vào CKEditor bằng nhiều cách trong PHP

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn tích hợp CKFinder vào CKEditor  nhiều cách  trong php như cấu hình trong các file trong thư mục ckeditor và ckfinder  hay file php.

Continue reading Hướng dẫn tích hợp Ckfinder vào CKEditor bằng nhiều cách trong PHP