Hiểu OOP là gì một cách đơn giản?

Written by IT Phú Trần on 05/08/2019 in LẬP TRÌNH PHP and OOP with 14 comments.

OOP viết tắt của từ Object-oriented programming, nghĩa là xử lý các chương trình thông qua các object. Các object ở đây được tạo ra từ constructor của các class.

Chia sẻ – Share Key active PhpStorm, License key

Written by IT Phú Trần on 07/05/2019 in LẬP TRÌNH PHP with 44 comments.

 

Phân biệt cookie, cache và session

Phân biệt cookie, cache và session?

Written by IT Phú Trần on 11/04/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH PHP with 136 comments.

Phân biệt cookie, cache và session? Đây thật sự là một câu hỏi luôn được đặt ra khi các bạn đi phỏng vấn ở các công ty.Nếu bạn còn đang băn khoăn thì đây là bài viết giúp bạn giải quyết vấn đề trên.Trước khi tôi đi vào giải quyết câu hỏi phân biệt giữa […]

download file trong php

Download File trong PHP

Written by IT Phú Trần on 25/03/2017 in LẬP TRÌNH PHP with 64 comments.

Trong bài viết này mình chia sẻ cách để download file trong php nhé.Các bạn tham khảo. Tạo các file xử lý để download file Tạo file downloadfile.php có nhiệm vụ xử lý để download file,toàn bộ code như sau  :