Hướng dẫn tạo database trong MySQL bằng 2 cách

Hướng dẫn tạo database trong MySQL bằng 2 cách