Skip to content

Hướng dẫn tạo menu trong Java

Có lúc nào các bạn gặp một bài toán hay ứng dụng yêu cầu tạo menu trong Java. Để tạo được một menu chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo menu sử dụng switch case và vòng lặp do while nhé.

Bài toán đặt ra

Với bài trên, tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo menu như thế nào, còn lại các bạn sẽ tự viết các phương thức để xử lý.

Cách tạo menu 

Dưới đây là thuật toán để xử lý tạo menu trong java nhé:


Kết quả khi chạy chương trình:

tạo menu trong java

 

Published inJAVA CORELẬP TRÌNH JAVA

2 Comments

  1. 139872 587667Very usefull blog. i will follow this blog. keep up the good work. 953814

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *