web servlet 3.1

Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Servlet 3.0 đã được phát hành như một phần của Java EE 6 và đã thực hiện các thay đổi lớn tập trung vào tính dễ sử dụng. Ý tưởng là…

Đọc thêm Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]
Sự khác biệt trong việc tạo một Servlet trong phiên bản 2.5 và 3.0

Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Servlet 3.0 là bản cập nhật cho đặc tả Servlet 2.5 hiện có. Dưới là bài viết mô tả sử khác nhau những cập nhật mới cho servlet 3.0. Bài…

Đọc thêm Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”. Khi tôi hỏi lại “trạng…

Đọc thêm Stateless và Stateful là gì?
Phân biệt giữa Statement và PreparedStatement [JDBC trong Java]

Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Nếu bạn đã làm việc với java kết nối cơ sở dữ liệu bằng API JDBC thì bạn có thể biết rằng API JDBC cung cấp ba dạng interface để…

Đọc thêm Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Mô hình MVC là một mẫu thiết kế hay nói cách khác sang chảnh hơn là Design Pattern được áp dụng rộng rãi và phổ biến trên hầu hết các…

Đọc thêm Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]
List trong java collection framework

List trong java collection framework

List interface là một phần mở rộng của Collection interface.Nó xác định một bộ sưu tập dữ liệu theo thứ tự và cho phép các đối tượng trùng lặp được…

Đọc thêm List trong java collection framework
Random access là gì

Random access trong cấu trúc dữ liệu là gì?

Định nghĩa – Random access có nghĩa là gì? Trong khoa học máy tính, truy cập ngẫu nhiên là khả năng có quyền truy cập vào bất kỳ mục nào…

Đọc thêm Random access trong cấu trúc dữ liệu là gì?

Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Hẳn là khi sử dụng các annotation trong spring thì các bạn rất quen thuộc với các chú thích như: @Autowired, @Component, @Repository, @Service…, tuy nhiên đôi khi chúng ta…

Đọc thêm Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Chia sẻ – Share Key active PhpStorm, License key