Skip to content

Hướng dẫn Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC

Như tôi đã có một bài hướng dẫn chi tiết về cách xử lý Validation trong Spring MVC. Tuy nhiên có bao giờ các bạn đã đặt câu hỏi: “Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC?” thì sao nhỉ. Cách hiểu và ý nghĩa hoàn toàn tương tự, tuy nhiên cách xử lý có khác, nên tôi quyết định viết bài này hướng dẫn các bạn.

Tôi sẽ sử dụng lại ví dụ của bài Validation trong Spring MVC:

Hướng dẫn Validation trong Spring MVC

Điều kiện tiên quyết:

Các bạn sẽ đọc bài hướng dẫn trên để chuẩn bị, sau khi đã tạo được bài tôi share link trên, các bạn tạo thêm một đối tượng User như sau:

form.jsp

FormController.java

Update User.java

 

Published inLẬP TRÌNH SPRING MVC

One Comment

  1. Lộc Lộc

    Hi Bạn !
    Cho mình khi mình làm giống class FormController : thì phải khai báo thêm @Autowired private LocalValidatorFactoryBean validator và dùng hàm validator.validate(model, bindingResult); thì BindingResult mới nhận được error; còn ko thì controller của mình ko validate được. Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *