Vì sao lại bị ngoại lệ Exception in thread “main” java.util.ConcurrentModificationException?

Written by IT Phú Trần on 09/09/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 25 comments.

Khi các bạn dùng đâu đó với collections trong java, ta cập nhật ở đây là thêm hoặc xóa các phần tử trong danh sách sẽ dẫn tới lỗi ConcurrentModificationException, vậy vì sao lại có lỗi trên và cách khắc phục như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài viết này. Giả […]