Thẻ: đa kế thừa

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Bởi IT Phú Trần

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn khá khó khăn trong java.Nếu C++  có thể hỗ trợ đa kế thừa nhưng với Java tại sao không,đây là một câu hỏi tranh luận được đưa ra. Gần đây một người bạn của tôi xuất hiện…