Tag Archives: extends

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu[...]

Phân biệt extends và implements trong java

Phân biệt extends và implements trong java là một trong những câu hỏi trong phỏng[...]

x