Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Written by IT Phú Trần on 16/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA with 22 comments.

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn khá khó khăn trong java.Nếu C++  có thể hỗ trợ đa kế thừa nhưng với Java tại sao không,đây là một câu hỏi tranh luận được đưa ra. Gần đây một người bạn của tôi xuất hiện […]