Skip to content

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql.

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

AUTO_INCREMENT là gì? 

 1. AUTO_INCREMENT thực ra chúng ta tạo và thiết lập để cho cột đó tự động tăng, khi thêm bất kỳ dòng nào thêm nữa thì chúng ta không cần phải thêm cột đó mà giá trị của cột đó sẽ được tự động mysql cho tăng giá trị cột đó lên.Ví dụ bảng users có id_user có id hiện tại lớn nhất là 5 , vậy khi thêm một dòng mới id_user sẽ được tự động tăng lên 6, tiếp theo là 7,8 … n. Và đặc biệt lưu ý : khi xóa một record thì sẽ bị khuyết mất một giá trị,lúc này nếu bạn thêm một dòng mới thì nó sẽ không lấy giá trị dòng bị khuyết đi mà nó sẽ lấy id cao nhất hiện tại theo mysql tính.
 2. Thông thường khi sử dụng AUTO_INCREMENT thì chúng ta đi kèm với khóa chính. Nghĩa là khi xác định cột nào field nào đó làm khóa chính thì đồng thời các bạn thiết lập lập AUTO_INCREMENT cho cột đó.
 3. AUTO_INCREMENT chỉ thiết lập được cho kiểu INT và mỗi bảng chỉ có một field (cột) duy nhất.
 4. Mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1.

 Thiết lập AUTO_INCREMENT (A_I trong xampp)

Để thiết lập AUTO_INCREMENT các bạn chỉ cần thêm vào từ khóa AUTO_INCREMENT đằng sau field (cột) muốn thiết lập trong lệnh tạo bảng.

Sau đây là ví dụ : 

Như những đặc điểm tôi nói ở phần 1, thì AUTO_INCREMENT thường được thiết lập cho khóa chính. Với ví dụ trên thì id_vieclam là khóa chính.


Chúc các bạn học tốt nhé, và các bạn đặc biệt lưu ý những đặc điểm mà tôi nói ở phần 1 về AUTO_INCREMENT trong mysql nhé, rất quan trọng!

 

 

Published inHỌC MYSQL

5 Comments

 1. 672730 928957Id have to talk to you here. Which isnt something Which i do! I love to reading a post that should get people to think. Also, thank you for allowing me to comment! 398171

 2. 424739 537233when i was a kid, i love to receive an assortment of birthday presents like teddy bears and mechanical toys, 758816

 3. 523859 741188This kind of publish appears to get yourself a great deal of visitors. How will you acquire traffic to that? It provides an excellent exclusive twist upon issues. I guess having something traditional or possibly substantial to give information on is the central aspect. 886968

 4. ig ig

  What’s up to every , since I am really eager
  of reading this website’s post to be updated daily.
  It consists of nice data.

 5. 562799 505327Safest messages, or a toasts. are usually launched at 1 point during the wedding but are likely to just be hilarious, humorous to unusual as properly. greatest man jokes 290565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *