Category Archives: FRONT-END

Các lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến vấn đề hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY). Vậy tìm kiếm có dấu trên MySQL có gì để tìm hiểu trong bài viết này thì hay xem vấn đề tôi đặt ra ở dưới. Continue reading Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Hướng dẫn sử dụng jQuery validate

Validate form hay nói cách khác kiểm tra dữ liệu form, với bất kỳ một lập trình viên nào muốn xây dựng một website hoàn hảo có tính toàn vẹn cao,thì không thể nhắc đến jQuery validation.Trong bài viết này,tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra thông tin người dùng khi nhập dữ liệu từ form một cách dễ dàng.

Continue reading Hướng dẫn sử dụng jQuery validate