JDBC TRONG JAVA – (Java Database Connectivity) một API tiêu chuẩn dùng để tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ. JDBC có một tập hợp các class và các Interface dùng cho ứng dụng Java có thể nói chuyện với các cơ sở dữ liệu.

Khi các bạn làm việc với các ứng dụng,  dữ liệu của chúng ta thường xuyên thay đổi.Nếu chúng ta code bằng HTML/CSS thì dữ liệu sẽ tĩnh, tuy nhiên để dữ liệu của chúng ta động thì các bạn cần phải kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu chẳng hạn như MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle để lấy dữ liệu từ các bảng của database.Vậy để kết nối và tương tác được các bạn cần phải học JDBC trong Java.

Dưới đây là loạt bài hướng dẫn học JDBC trong Java từ cơ bản đến nâng cao, sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.JDBC TRONG JAVA

Dưới đây là loạt bài hướng dẫn về JDBC trong Java được chúng tôi cập nhật thường xuyên:

 

JDBC TRONG JAVA

Chúng tôi chúc các bạn học thật tốt qua những loạt bài về JDBC trong Java tại Blog IT Phú Trần.