Category Archives: Thymeleaf

Thymeleaf là một thư viện mở và nó được gọi là Java template engine, được dùng để xử lý và tạo ra HTML, XML, Javascript,RAW, CSS, và text. Từ đó Thymeleaf mong muốn tạo ra các template đơn giản cho công việc phát triển giao diện bởi lẻ nó là một non–HTML.

Trong các dự án thực tế của Java, việc lựa chọn các view phù hợp với các dự án là hoàn toàn cần thiết và quan trọng. Một trong những view hay sử trong java như jsp, jsf, thymeleaf. Một trong số đó thymeleaf được spring framework khuyến cáo nên sử dụng kết hợp với ứng dụng khi sử dụng spring-boot.

Tùy theo công mỗi công ty và các yêu cầu riêng của từng dự án mà người ta sẽ phân tích và lựa chọn view phù hợp, nên thymeleaf không hẳn là view luôn luôn phải lựa chọn hàng đầu? Tuy nhiên bài viết này muốn chia sẻ đến các bạn thymeleaf là gì và những ưu điểm của thymeleaf để đưa ra những quyết định hợp lý.

Đôi điều về Thymeleaf? Thymeleaf là gì? Có nên sử dụng Thymeleaf với Spring?

Trong các dự án thực tế của Java, việc lựa chọn các view phù hợp với các dự án là hoàn toàn cần thiết và quan trọng. Một trong những view hay sử trong java như jsp, jsf, thymeleaf. Một trong số đó thymeleaf được spring framework khuyến cáo nên sử dụng kết hợp với ứng dụng khi sử dụng spring-boot.

Continue reading Đôi điều về Thymeleaf? Thymeleaf là gì? Có nên sử dụng Thymeleaf với Spring?