Cách cài đặt Auto reload Thymeleaf templates với Spring Boot & Intellij IDEA

Chắc hẳn các bạn khi làm các dự án thực hiện với các project Spring boot thì view được khuyến cáo nên dùng từ Spring boot Framework chính là thymeleaf…

Đọc thêm Cách cài đặt Auto reload Thymeleaf templates với Spring Boot & Intellij IDEA

Làm thế nào để xử lý lỗi java.lang.StackOverflowError là gì?

Lỗi java.lang.StackOverflowError xảy ra khi  stack đạt đến giới hạn tối đa.

Thường thì có 3 nguyên nhân chính xảy ra lỗi java.lang.StackOverflowError:

Khi ta sử dụng đệ quy nhưng không có điều kiện kết thúc.
Mối quan hệ giữa các lớp – Nếu một lớp Akhởi tạo một đối tượng của lớp B, thì đối tượng này sẽ khởi tạo một đối tượng của lớp A. Đây có thể coi là một dạng của đệ quy.
Các ứng dụng sử dụng nhiều bộ nhớ – Các ứng dụng dựa trên các đối tượng nặng về tài nguyên như tài liệu XML, các lớp GUI hoặc java2D dẫn đến stack overload.

Đọc thêm Làm thế nào để xử lý lỗi java.lang.StackOverflowError là gì?

Đệ quy trong Java (bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào)

Khi làm các dự án thực tế, có khi nào các bạn đã xử lý đến việc như tạo menu nhiều cấp hay tạo sơ đồ quản lý tổ chức,…

Đọc thêm Đệ quy trong Java (bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào)

Vì sao lại bị ngoại lệ Exception in thread “main” java.util.ConcurrentModificationException?

Khi các bạn dùng đâu đó với collections trong java, ta cập nhật ở đây là thêm hoặc xóa các phần tử trong danh sách sẽ dẫn tới lỗi ConcurrentModificationException,…

Đọc thêm Vì sao lại bị ngoại lệ Exception in thread “main” java.util.ConcurrentModificationException?
Cannot delete or update a parent row a foreign key constraint fails

Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Khi các bạn thực thi truy vấn với hibernate, trong bài viết này là một lỗi của hibernate chính là Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails,  khi các bạn sử dụng chức năng xóa, một trong những method có sẵn của hibernate cũng như jpa.

Đọc thêm Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
org.hibernate.HibernateException A collection with cascade=all-delete-orphan was no longer referenced by the owning entity instance

Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance

Bài viết này dành cho các bạn đã và đang sử dụng hibernate vào project dự án để sử dụng. Khi sử dụng rất nhiều bạn gặp phải lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance. Đây là một lỗi thường gặp và cách khắc phục ngay tại dưới bài viết này.

Đọc thêm Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance

Codota là gì? Hướng dẫn cài đặt tích hợp Codota vào eclipse với java

Codota là một programmer sử dụng AI giúp bạn có thể viết code và phát triển ứng dụng nhanh hơn. Codota được tích hợp vào một số IDE như eclipse, android studio, intellij… Tích hợp sử dụng Codota giúp bạn tăng hiệu suất và thời gian phát triển ứng dụng tốt hơn.

Đọc thêm Codota là gì? Hướng dẫn cài đặt tích hợp Codota vào eclipse với java
Disable JSESSIONID in URL

Cách vô hiệu hóa JSESSIONID trong URL trong java

Trong dự án gần đây, tôi gặp vấn đề với ứng dụng web khi chạy trên trình duyệt Internet Explore, với các trình duyệt khác đôi khi sẽ không trả…

Đọc thêm Cách vô hiệu hóa JSESSIONID trong URL trong java

Cách khắc phục lỗi java.io.NotSerializableException trong java?

Khi lập trình, các bạn chắc hẳn sẽ có những lỗi. Một trong những lỗi hay gặp khi làm việc với file để ghi object đó là java.io.NotSerializableException, đừng quá…

Đọc thêm Cách khắc phục lỗi java.io.NotSerializableException trong java?

Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?

Để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java, rất đơn giản các bạn chỉ cần dùng cú pháp sau đây: System.getProperty(“user.dir”) Happy code!

Đọc thêm Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?
Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng lớp RandomAccessFile, lớp RandomAccessFile nằm trong gói java.io.Nó có thể cấp quyền cho các bạn đọc…

Đọc thêm Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Làm thế nào để di chuyển file hoặc thư mục trong java?

Trở lại với loạt bài hướng dẫn về File I/O  , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển một tệp file hay thư mục trong java đến một…

Đọc thêm Làm thế nào để di chuyển file hoặc thư mục trong java?
Top