Chuyên mục: LẬP TRÌNH JAVA

Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Bởi IT Phú Trần

Khi các bạn thực thi truy vấn với hibernate, trong bài viết này là một lỗi của hibernate chính là Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails,  khi các bạn sử dụng chức năng xóa, một trong những method có sẵn của hibernate cũng như jpa.

Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này dành cho các bạn đã và đang sử dụng hibernate vào project dự án để sử dụng. Khi sử dụng rất nhiều bạn gặp phải lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance. Đây là một lỗi thường gặp và cách khắc phục ngay tại dưới bài viết này.

Cách vô hiệu hóa JSESSIONID trong URL trong java

Bởi IT Phú Trần

Trong dự án gần đây, tôi gặp vấn đề với ứng dụng web khi chạy trên trình duyệt Internet Explore, với các trình duyệt khác đôi khi sẽ không trả về một đường dẫn có index.jsp;jsessionid=557206C363F1267A24AB769CA0DE4529.do ở sau cùng khi vào đường dẫn lần đầu tiên.  Trong một số trường hợp, dự án cảu bạn…

Cách khắc phục lỗi java.io.NotSerializableException trong java?

Bởi IT Phú Trần

Khi lập trình, các bạn chắc hẳn sẽ có những lỗi. Một trong những lỗi hay gặp khi làm việc với file để ghi object đó là java.io.NotSerializableException, đừng quá lo lắng về lỗi trên bởi vì bạn sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ, đơn giản trong bài viết này. Đầu tiên, chúng ta…

Làm sao để kiểm tra file ẩn trong java?

Bởi IT Phú Trần

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách để set một file ẩn trong java,  á Từ đó, ta cũng sẽ tìm hiểu cách kiểm tra xem file đó có ẩn hay không? Để kiểm tra file ẩn hay không trong java, các bạn cần tạo ra đố tượng file sau đó sử…

Làm sao để tạo file ẩn trong java?

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để set một file hiện tại ẩn. Trong java việc thực hiện set file ẩn này bằng cách sử dụng lệnh cmd sau đó dùng Runtime.getRuntime().exec() để thực thi. Cú pháp:

Trong đó: cmd là cú pháp lệnh command. Thực hiện code:

Happy code!

Tạo file tạm thời trên máy tính trong java?

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng File.createTempFile trong java để tạo một file lưu trữ tạm thời trên máy. Cách tạo đối tượng File sử dụng File.createTempFile  Chúng ta có 2 constructor để tạo được đối tượng file như sau:

Trong đó: prefix : là tiền tố file lưu trữ tạm thời suffix…

Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng lớp RandomAccessFile, lớp RandomAccessFile nằm trong gói java.io.Nó có thể cấp quyền cho các bạn đọc hoặc ghi file, cũng có thể truy cập ngẫu nhiên, đưa con trỏ đến vị trí mong muốn. Lớp RandomAccessFile gồm có 2 constructor tương…

Làm thế nào để di chuyển file hoặc thư mục trong java?

Bởi IT Phú Trần

Trở lại với loạt bài hướng dẫn về File I/O  , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển một tệp file hay thư mục trong java đến một đường dẫn khác. Phương thức sử dụng để di chuyển:

source: đây là Path đường dẫn đã tồn tại target : đây là Path…

Nén file theo format mong muốn trong java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách nén các tệp ở định dạng ZIP, hoặc các format khác bằng gói java.util.zip. Trong java, có các lớp nằm trong gói java.util.zip giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề nén và giải nén file. 1. Các bước để nén một…

Tomcat JDBC Connection Pool trong java

Bởi IT Phú Trần

Mở đầu Đợt vừa rồi sếp có giao cho xử lý một con service dạo này thường xuyên bị down. Kiểm tra code cũ thì thấy mỗi request đến đều thực hiện mở một connection JDBC, thực hiện insert/update xong rồi đóng lại. Đợt này có lẽ lượng request đến quá nhiều dẫn tới db…

Anonymous inner class trong java

Bởi IT Phú Trần

Anonymous Class là một loại class trong Java dùng để thực hiện tạo một class nhưng không có tên cụ thể. Thường được sử dụng cho các tình huống tạo ra object từ một interface hay abstract class thay vì ta phải tạo một class implement thì có thể không cần tạo mà chỉ cần…

Method local inner class trong java

Bởi IT Phú Trần

Method local inner class là một class được khai báo bên trong phương thức của class cấp cao đang sử dụng. Trong java để sử dụng local inner class chúng ta xe khai báo như sau: Study code…  

Như các bạn thấy rằng, chúng ta không thể có phạm vi truy cập cho…

Non static inner class trong java

Bởi IT Phú Trần

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng về nested class và cụ thể đó chính là inner static class trong java . Trong bài này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạng thứ hai là non static class trong java. Non static inner class là một class được khởi tạo…

Inner static class trong java

Bởi IT Phú Trần

Inner statis class là một class được đặt bên trong một class nhưng có từ khóa static sau phạm vi truy cập, ta gọi đây là nested class trong java. Nested class trong java có hai dạng: dạng đầu tiên là: inner class, tiếp theo đó là inner static class. Bài hôm nay tôi sẽ…