Category Archives: JAVASCRIPT

JAVASCRIPT

Hướng dẫn sử dụng jQuery validate

Validate form hay nói cách khác kiểm tra dữ liệu form, với bất kỳ một lập trình viên nào muốn xây dựng một website hoàn hảo có tính toàn vẹn cao,thì không thể nhắc đến jQuery validation.Trong bài viết này,tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra thông tin người dùng khi nhập dữ liệu từ form một cách dễ dàng.

Continue reading Hướng dẫn sử dụng jQuery validate