Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql.

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

AUTO_INCREMENT là gì? 

  1. AUTO_INCREMENT thực ra chúng ta tạo và thiết lập để cho cột đó tự động tăng, khi thêm bất kỳ dòng nào thêm nữa thì chúng ta không cần phải thêm cột đó mà giá trị của cột đó sẽ được tự động mysql cho tăng giá trị cột đó lên.Ví dụ bảng users có id_user có id hiện tại lớn nhất là 5 , vậy khi thêm một dòng mới id_user sẽ được tự động tăng lên 6, tiếp theo là 7,8 … n. Và đặc biệt lưu ý : khi xóa một record thì sẽ bị khuyết mất một giá trị,lúc này nếu bạn thêm một dòng mới thì nó sẽ không lấy giá trị dòng bị khuyết đi mà nó sẽ lấy id cao nhất hiện tại theo mysql tính.
  2. Thông thường khi sử dụng AUTO_INCREMENT thì chúng ta đi kèm với khóa chính. Nghĩa là khi xác định cột nào field nào đó làm khóa chính thì đồng thời các bạn thiết lập lập AUTO_INCREMENT cho cột đó.
  3. AUTO_INCREMENT chỉ thiết lập được cho kiểu INT và mỗi bảng chỉ có một field (cột) duy nhất.
  4. Mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1.

 Thiết lập AUTO_INCREMENT (A_I trong xampp)

Để thiết lập AUTO_INCREMENT các bạn chỉ cần thêm vào từ khóa AUTO_INCREMENT đằng sau field (cột) muốn thiết lập trong lệnh tạo bảng.

Sau đây là ví dụ : 

CREATE TABLE vieclam(
    id_vieclam INT(255)NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    tenvieclam VARCHAR(255) NOT NULL,
    kichhoat INT(1) DEFAULT 0
) ENGINE = InnoDB

Như những đặc điểm tôi nói ở phần 1, thì AUTO_INCREMENT thường được thiết lập cho khóa chính. Với ví dụ trên thì id_vieclam là khóa chính.


Chúc các bạn học tốt nhé, và các bạn đặc biệt lưu ý những đặc điểm mà tôi nói ở phần 1 về AUTO_INCREMENT trong mysql nhé, rất quan trọng!

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x