Câu hỏi phỏng vấn

Sự khác nhau giữa DELETE, TRUNCATE và DROP một bảng trong SQL

Phân biệt : DELETE : Xóa một hay tất cả dòng trong một bảng theo[...]

Vì sao lại bị ngoại lệ Exception in thread “main” java.util.ConcurrentModificationException?

Khi các bạn dùng đâu đó với collections trong java, ta cập nhật ở đây[...]

Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Servlet 3.0 đã được phát hành như một phần của Java EE 6 và đã[...]

Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Servlet 3.0 là bản cập nhật cho đặc tả Servlet 2.5 hiện có. Dưới là[...]

EJB trong Java là gì? [Giới thiệu và ví dụ]

Mục tiêu: Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về EJB(Enterprise Java Bean) ,[...]

Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless[...]

Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Nếu bạn đã làm việc với java kết nối cơ sở dữ liệu bằng API[...]

equals() vs == câu hỏi kinh điển phỏng vấn fresher và internship.

Để hiểu rõ hơn về sự so sánh này đầu tiên bạn hãy dùng kĩ[...]

Toàn tập về xử lý ngoại lệ Exception, trycatch trong Java

Xử lý ngoại lệ Exception, trycatch trong Java là việc mà khi lập trình chúng[...]

LinkedList trong Java có gì hay? (LinkedList in Java)

Trong Java, một trong những collection  đáng được nhắc đến để sử dụng  trong những chương[...]

Toàn tập kế thừa (extends) trong Java

Một trong những kiến thức khá quan trọng nhất trong lập trình Java đó chính[...]

Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Đây cũng là một câu hỏi khá hay khi chúng ta lập trình với Java.Cũng[...]

Phân biệt ý nghĩa và cách sử dụng overload và override trong Java

Khi làm việc với Java, một trong những khái niệm cực kỳ cơ bản nhưng[...]

Phân biệt giữa Servlet và JSP trong Java web

Bài hướng dẫn này nói về cách để phân biệt quan trọng giữa JSP và Servlet[...]

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì?

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì? Mô hình MVC là một dạng[...]

Vì sao tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP?

Cái tiêu đề nói lên tất cả, vì sao nên tránh viết code JAVA (Scriptlet)[...]

Phân biệt cookie, cache và session?

Phân biệt cookie, cache và session? Đây thật sự là một câu hỏi luôn được[...]

Dependency Injection và Inversion of Control trong Spring Framework

Dependency Injection và Inversion of Control trong Spring Framework là hai khái niệm khá trừu tượng và[...]

Phân biệt tham chiếu và tham trị trong java

Tham chiếu và tham trị trong java rất dễ gây nhầm lẫn cho các bạn[...]

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả[...]

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu[...]

x