Category Archives: HỌC MYSQL

Một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn khi lập trình xây dựng một website
không ai khác là MYSQL.
Với PHP thì MYSQL luôn đi song song để tạo một ứng dụng web.PHP là ngôn ngữ dùng để lập trình
về phía server.MYSQL là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc, nghĩa là tạo và xây dựng database,các bảng
để tạo nên một website.
Ở loạt bài này, mình xin hướng dẫn các bạn học mysql từ cơ bản đến nâng cao.Chia sẻ cách tạo
một database,phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu,kinh nghiệm xây dựng database khi làm website.
Việc học ắt khó khăn – Nhưng nếu kiên trì ắt sẽ thành công!
Hy vọng loạt bài học mysql từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các kiến thức như sử dụng
View, trigger, procedure trong MySQL sẽ giúp cho ích cho các bạn!

Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến vấn đề hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY). Vậy tìm kiếm có dấu trên MySQL có gì để tìm hiểu trong bài viết này thì hay xem vấn đề tôi đặt ra ở dưới. Continue reading Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Trong bài này tôi định hướng dẫn các bạn dùng lệnh truy vấn select, nhưng chợt nhớ ra rằng chưa hướng dẫn các bạn mệnh đề điều kiện where trong mysql nên vội dời lại bài đó sau để viết bài hướng dẫn này. Tại vì câu lệnh truy vấn update cũng đã có điều kiện where rồi, liên quan  và rất quan trọng khi truy vấn nên các bạn tìm hiểu kỹ về where nhé. Continue reading Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL. Lệnh truy vấn update dùng để sửa, hay cập nhật lại record trong table. Continue reading Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

INSERT – Thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu trong MySQL

Qua một loạt bài hướng dẫn về mysql, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu lệnh truy vấn insert để thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào trong mysql nhé. Continue reading INSERT – Thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu trong MySQL

Sử dụng ALTER TABLE trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng ALTER TABLE trong MySQL.Tầm quan trọng khi biết cách áp dụng của ALTER TABLE là rất quan trọng, vì thế mình quyết định viết bài này để các bạn mới học mysql tham khảo và tìm hiểu thêm. Continue reading Sử dụng ALTER TABLE trong MySQL

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql.

Continue reading Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Hướng dẫn tạo Unique trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo unique trong mysql. Vậy Unique là gì? Và cách sử dụng như thế nào thì trong bài viết này tôi sẽ nói cụ thể.Ở bài trước, các bạn đã biết cách tạo khóa chính trong mysql.

Continue reading Hướng dẫn tạo Unique trong MySQL

Tạo khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách tạo khóa ngoại trong mysql nhé.Khóa ngoại hay còn gọi là Foreign Key.Ở những bài trước, chúng ta đã biết cách tạo ra bảng, tạo khóa chính trong MySQL.Nếu bạn nào chưa tìm hiểu những bài trên vui lòng học kỹ trước kho chuyển sang bài này. Continue reading Tạo khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Khi chúng ta tạo ra một bảng, trong một bảng có rất nhiều dòng. Để phân biệt giữa các dòng thì chúng ta cần có một cái gì đó nó không trùng lặp để xác định. Vậy cái không trùng lặp đó các bạn hiểu đó là khóa chính hay còn gọi là Primary key trong MySQL. Continue reading Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn cơ bản về Mysql, mình sẽ hướng dẫn các cách tạo bảng trong MySQL.Như các bạn đã biết trong một database có nhiều bảng, với một bảng hay còn gọi là table chúng ta sẽ gồm các cột hay là column.

Continue reading Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL