Cùng xây dựng Cộng đồng lập trình Việt Nam bằng cách chia sẻ các bài viết nếu bạn cảm thấy có ích! Vì một Việt Nam tươi đẹp!!!

Hướng dẫn tạo menu trong Java

Có lúc nào các bạn gặp một bài toán hay ứng dụng yêu cầu tạo menu trong Java. Để tạo được một menu chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo menu sử dụng switch case và vòng lặp do while nhé.
[the_ad id=”3598″] Continue reading Hướng dẫn tạo menu trong Java

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java bằng nhiều cách

Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn về cách sử dụng Scanner trong java.Tuy nhiên chúng ta chưa xử lý được trôi lệnh khi dùng scanner trong Java. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trôi lệnh với một số cách thường dùng.
[the_ad id=”3598″] Continue reading Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java bằng nhiều cách

Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Scanner trong Java để nhập và xuất dữ liệu. Vậy có lúc nào các bạn nhận được một câu hỏi khi làm phần Java core rằng, hãy nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím. Các bạn không biết và mơ hồ về cách sử dụng làm thế nào để nhập từ bàn phím? Câu trả lời là các bạn sử dụng Scanner trong Java nhé.Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn! Continue reading Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Mảng (Array) trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý mảng (array) trong Java. Theo tôi khi làm việc với Java, thì mảng (array) ít khi sử dụng vì một số hạn chế của nó. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết và tìm hiểu để sau này các bạn áp dụng mảng vào một số trường hợp mong muốn. Continue reading Mảng (Array) trong Java

Hướng dẫn Validation trong Spring MVC

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để Validation trong Spring MVC. Một trong những yếu tố phổ biến nhất của ứng dụng web là xác nhận dữ liệu từ người dùng. Bất cứ khi nào người dùng gửi dữ liệu vào hệ thống của bạn, thì dữ liệu đó phải cần được xác nhận. Continue reading Hướng dẫn Validation trong Spring MVC

Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Hầu hết mọi người sẽ đọc nội dung của một file và gán cho chuỗi StringBuffer hoặc String. Đây là một mẹo khác mà bạn có thể quan tâm – cách gán toàn bộ nội dung của một file vào một biến với một câu lệnh của Java, hãy thử nó 🙂 Continue reading Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java. Continue reading Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java.

Continue reading Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Để kiểm tra file ẩn (hidden) hay không trong java chúng ta sử dụng phương thức isHidden() thuộc gói java.io.File. Để chứng minh chúng ta sẽ làm một ví dụ như bên dưới:

Continue reading Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không. Continue reading Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Code không phải đơn giản là code. Code is simple!!!

ITPHUTRAN.COM - CHIA SẺ KIẾN THỨC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT