Codota là gì? Hướng dẫn cài đặt tích hợp Codota vào eclipse với java

Codota là gì?

Codota là một programmer sử dụng AI giúp bạn có thể viết code và phát triển ứng dụng nhanh hơn. Codota được tích hợp vào một số IDE như eclipse, android studio, intellij… Tích hợp sử dụng Codota giúp bạn tăng hiệu suất và thời gian phát triển ứng dụng tốt hơn.

Codota giúp bạn khi viết mã mới bằng cách dự đoán mã mà bạn có thể cần viết tiếp theo là gì và một số tính năng khác.

Codota là miễn phí và hiện tại đang phát triển có trụ sở tại Tel-Aviv. Phiên bản hiện tại của Codota hỗ trợ Java và các ngôn ngữ khác sẽ được thêm vào sau vài tháng.

Hướng dẫn cài đặt Codota vào eclipse

Cách 1: Sử dụng “Eclipse Marketplace”:

Sử dụng “Eclipse Marketplace”:
Cách 2: Sử dụng “Install New Software”:

Test cài đặt

Các bạn có thể test cài đặt thành công hay chưa bằng cách như bên dưới:

Trên là các cách hướng dẫn cài đặt tích hợp Codota vào eclipse cũng như giới thiệu về codota.

Chúc các bạn thực hiện thành công!