Method local inner class trong java

Method local inner class là một class được khai báo bên trong phương thức của class cấp cao đang sử dụng.

Trong java để sử dụng local inner class chúng ta xe khai báo như sau:

Study code…

 

Như các bạn thấy rằng, chúng ta không thể có phạm vi truy cập cho local method class. trong body của local inner class, cách sử dụng hoàn toàn bình thường như một class thông thường mà các bạn sử dụng.

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng khi sử dụng inner class, khi sử dụng với kế thừa. Với local inner class không thể kế thừa bất cứ trường hợp nào. Nó chỉ sử dụng được trong phương thức, và phạm vi của class đó chỉ trong phương thức đang khai báo.

Trên là những lưu ý cũng như cách sử dụng method local inner class trong java.

Chúc các bạn học tốt!

Các bài viết cùng chủ đề:

Top