Non static inner class trong java

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng về nested class và cụ thể đó chính là inner static class trong java . Trong bài này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạng thứ hai là non static class trong java. Non static inner class là một class được khởi tạo bên trong một class khác nhưng không có từ khóa static bên sau access modifiers của class.

Tương tự như phần hướng dẫn trước, tôi cũng sẽ tạo ra một ví dụ:

Study code…

Chúng ta có thể tạo nhiều non inner class khác nhau:

Vậy kế thừa với non inner class thì sao?

Vậy nên trong một class, các non inner class có thể kế thừa được với nhau. Tuy nhiên kế thừa với khác hay bên ngoài class thì sao nhỉ.

 

non inner class trong jajva
non inner class trong java

Đây là lỗi do biên dịch của java vì không có quyền truy cập

Trên là cách hướng dẫn sử dụng non-inner class trong java.

Chúc các bạn học tốt!

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top