Làm thế nào để di chuyển file hoặc thư mục trong java?

Trở lại với loạt bài hướng dẫn về File I/O  , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển một tệp file hay thư mục trong java đến một đường dẫn khác.

Phương thức sử dụng để di chuyển:

Files.move(source, target, options)
  • source: đây là Path đường dẫn đã tồn tại
  • target : đây là Path đường dẫn di chuyển đến
  • options : tham số cấu hình cách sao chép hoặc di chuyển tệp

Hướng dẫn sử dụng:

Giả sử như tôi đã có môt thư mục tồn tại có tên là demo, trong thư mục demo này chứa một tệp có tên demo.txt

  • demo
    • demo.txt

Từ đó, tôi muốn di chuyển file demo.txt từ thư mục demo sang thư mục move. Sẽ có kết quả như sau nếu thực hiện thành công:

  • demo

Thư mục demo lúc này rỗng, bởi vì đã di chuyển sang thư mục move

  • move
    • demo.txt

Dưới đây là mã code:

Path source = Paths.get("demo\\demo.txt");
Path target = Paths.get("move\\demo2.txt");
Files.move(source, target, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);

Sau khi chạy chương trình, chúng ta có kết quả như sau:

Cách di chuyển thư mục cũng tương tự:

Path source = Paths.get("demo");
Path target = Paths.get("move\\demo");
Files.move(source, target, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);

Đoạn code trên chúng ta hoàn toàn sử dụng như cách di chuyển file, tuy nhiên thay vì tạo đường dẫn file thì bây giờ các bạn tạo đường dẫn thư mục, mà target đến đường dẫn cần di chuyển đến.

Lưu ý: Các bạn phải chắc chắn rằng thư mục di chuyển hoặc di chuyển chưa file đang cần di chuyển hay file tồn tại thì chương trình mới thực hiện thành công. Trong trường hợp không thõa mãn các điều kiện trên, sẽ bị ném ra một ngoại lệ: java.nio.file.NoSuchFileException

Tổng kết

Qua các ví dụ trên, các bạn đã biết cách di chuyển thư mục hoặc tệp file đến nơi cần đến bằng cách sử dụng Files.move trong java.

Chúc các bạn học tốt!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x