Thẻ: học mysql

Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này tôi định hướng dẫn các bạn dùng lệnh truy vấn select, nhưng chợt nhớ ra rằng chưa hướng dẫn các bạn mệnh đề điều kiện where trong mysql nên vội dời lại bài đó sau để viết bài hướng dẫn này. Tại vì câu lệnh truy vấn update cũng đã có điều…

Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL. Lệnh truy vấn update dùng để sửa, hay cập nhật lại record trong table. Đặt vấn đề? Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về lệnh insert dùng để thêm dữ liệu vào table. Và đã tạo…

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql. AUTO_INCREMENT là gì?  AUTO_INCREMENT thực ra chúng ta tạo và thiết lập để cho cột đó tự…

Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Bởi IT Phú Trần

Khi chúng ta tạo ra một bảng, trong một bảng có rất nhiều dòng. Để phân biệt giữa các dòng thì chúng ta cần có một cái gì đó nó không trùng lặp để xác định. Vậy cái không trùng lặp đó các bạn hiểu đó là khóa chính hay còn gọi là Primary key trong…

Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn cơ bản về Mysql, mình sẽ hướng dẫn các cách tạo bảng trong MySQL.Như các bạn đã biết trong một database có nhiều bảng, với một bảng hay còn gọi là table chúng ta sẽ gồm các cột hay là column.   Bảng (table) trong thực tế? Vậy…

Giới thiệu MySQL

Bởi IT Phú Trần

MySql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Nó rất tốt và miễn phí. Nhiều nhà phát triển trên thế giới đã chọn mysql và php để phát triển trang web của họ. Cơ sở dữ liệu MySQL® đã trở thành cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất…