Tag Archives: học mysql

Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Trong bài này tôi định hướng dẫn các bạn dùng lệnh truy vấn select, nhưng chợt nhớ ra rằng chưa hướng dẫn các bạn mệnh đề điều kiện where trong mysql nên vội dời lại bài đó sau để viết bài hướng dẫn này. Tại vì câu lệnh truy vấn update cũng đã có điều kiện where rồi, liên quan  và rất quan trọng khi truy vấn nên các bạn tìm hiểu kỹ về where nhé. Continue reading Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL. Lệnh truy vấn update dùng để sửa, hay cập nhật lại record trong table. Continue reading Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

INSERT – Thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu trong MySQL

Qua một loạt bài hướng dẫn về mysql, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu lệnh truy vấn insert để thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào trong mysql nhé. Continue reading INSERT – Thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu trong MySQL

Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql.

Continue reading Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Khi chúng ta tạo ra một bảng, trong một bảng có rất nhiều dòng. Để phân biệt giữa các dòng thì chúng ta cần có một cái gì đó nó không trùng lặp để xác định. Vậy cái không trùng lặp đó các bạn hiểu đó là khóa chính hay còn gọi là Primary key trong MySQL. Continue reading Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn cơ bản về Mysql, mình sẽ hướng dẫn các cách tạo bảng trong MySQL.Như các bạn đã biết trong một database có nhiều bảng, với một bảng hay còn gọi là table chúng ta sẽ gồm các cột hay là column.

Continue reading Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL

Giới thiệu MySQL

MySql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Nó rất tốt và miễn phí. Nhiều nhà phát triển trên thế giới đã chọn mysql và php để phát triển trang web của họ.
giới thiệu mysql
Cơ sở dữ liệu MySQL® đã trở thành cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới vì hiệu năng nhanh, độ tin cậy cao và dễ sử dụng. Nó được sử dụng trong hơn 6 triệu cài đặt khác nhau, từ các tập đoàn lớn đến các ứng dụng chuyên dụng nhúng trên mọi lục địa trên thế giới. (Vâng, thậm chí Nam Cực!)

Continue reading Giới thiệu MySQL