Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 11 comments.

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu. Ví dụ về cách thay đổi ngày […]

Hướng dẫn di chuyển file đến một thư mục khác trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 8 comments.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để di chuyển một file đến một thư mục khác trong Java. Java.io.File không chứa bất kỳ phương thức nào đã xây dựng cho việc thực hiện di chuyển file, nhưng bạn có thể tự nghĩ ra cách với hai lựa chọn thay thế sau đây: […]

Rename file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 16 comments.

Rename file trong Java, hay nói cách khác là thay đổi tên file trong Java, phương thức renameTo() để đổi tên cho một file (tập tin) bất kỳ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ có một ví dụ đơn giản để đôi tên một file như sau: Sử dụng renameTo() để đổi tên file trong java […]

Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 129 comments.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định.Tôi sẽ lấy một ví dụ về FilenameFilter để lọc các file có đuôi .txt. Nó sẽ chỉ hiển thị các file có phần mở rộng ” .txt ” trong thư mục “E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\find“. Cách xử lý để tìm các […]

Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 57 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Xóa nhiều file trong Java cùng một lúc với phần mở rộng nhất định. Nghĩa là xóa các file đã biết trước đuôi file là gì, ví dụ .dat, .txt… Giải pháp: Trong Java, bạn có thể thực hiện các FilenameFilter ,phương thức ghi đè […]

Xóa một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 48 comments.

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách xóa một file trong java.Một số trường hợp chúng ta không muốn sử dụng file đó trong dự án và thực hiện dọn rác thì lúc này các bạn sử dụng phương thức của lớp File như sau :File.delete () để xóa một file. Nó […]

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 52 comments.

Trong Java, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriterđể ghi nội dung (dữ liệu) vào một file. Lưu ý : BufferedWriterlà một lớp ký tự để xử lý dữ liệu là một chuỗi các ký tự. Không giống như luồng byte (chuyển đổi dữ liệu sang byte), bạn chỉ có thể viết các chuỗi, mảng hoặc […]

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 62 comments.

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream, Trong Java, FileOutputStream là một lớp nằm trong gói java.io. Trước đó chúng ta đã biết cách đọc một file trong java . Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để ghi vào file […]

Cách đọc một file với BufferedReader trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 119 comments.

Trong bài này, chúng ta cũng xử lý đọc file với Java nhưng dùng BufferedReader nằm trong gói java.io.BufferedReaderđể đọc nội dung từ một file. >> Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách đọc một file trong Java với BufferedInputStream.Nếu bạn nào chưa xem bài viết thì có thể tham khảo. Lưu ý: Có nhiều cách […]

Cách đọc một file với BufferedInputStream trong Java

Written by IT Phú Trần on 05/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 57 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file với BufferedInputStream trong Java.Khi làm việc với file thì việc đọc dữ liệu là thao tác rất quan trọng để xử lý dữ liệu.Dưới đây là một ví dụ để bạn đọc hiểu quy trình cách đọc một file trong Java sử […]

Lấy đường dẫn của một file trong java (Get the filepath of a file in Java)

Written by IT Phú Trần on 15/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Với một file,đôi khi chúng ta muốn lấy thông tin của file như  lấy  đường dẫn của file chẳng hạn thì trong java cung cấp phương thức  File.getAbsolutePath() sẽ cung cấp đầy đủ đường dẫn của một tập tin file. >> Loạt bài hướng dẫn về file – Xem thêm  Ví dụ : 

Sau khi […]

Copy file trong java bằng nhiều cách

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Để sao chép file trong java Có một số cách để sao chép file.3 cách sẽ được hiển thị ở đây: Loạt bài hướng dẫn về JAVA IO :  Cách tạo file mới trong Java bằng nhiều cách [Java create file] Xóa thư mục trong java Xóa file trong java Đổi tên file trong java […]

Đọc nội dung một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để đọc file trong Java. 2 cách dễ dàng sẽ được sử dụng: Loạt bài hướng dẫn về JAVA IO :  Cách tạo file mới trong Java bằng nhiều cách [Java create file] Xóa thư mục trong java Xóa file trong java Đổi tên file trong […]

Viết nội dung vào file trong java

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách tạo file trong java.Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để viết nội dung vào một file.Trong Java, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriter để làm được điều đó. 1. Dùng cách cổ điển BufferedWriter Ví dụ về BufferedWriter để viết nội dung vào một file, tạo ra […]

Cách tạo file mới trong Java bằng nhiều cách [Java create file]

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Tạo file  mới trong java là một hoạt động  rất phổ biến. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét những cách khác nhau để tạo ra các tập tin (file mới) trong java. Có ba cách phổ biến để tạo file mới trong java. Hãy xem xét từng cách một. 1.File.createNewFile () Lớp java.io.File  có thể […]

Đổi tên file trong java

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Để đổi tên file trong java,Java cung cấp phương thức renameTo () ,đây là phương thức để đổi tên một tập tin. Tuy nhiên chúng ta có rất chúng ta cũng có thể đổi tên một file bất kỳ theo mong muốn,ở bài này tôi đã viết hướng dẫn rất cụ thể về cách đổi tên file […]