Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Written by IT Phú Trần on 09/05/2019 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 12 comments.

Hẳn là khi sử dụng các annotation trong spring thì các bạn rất quen thuộc với các chú thích như: @Autowired, @Component, @Repository, @Service…, tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn chỉ sử dụng một số annotation trong spring với dự án của mình. Tình huống: Giả sử rằng project của một công ty A […]

Một số Annotation trong Java Spring thường sử dụng

Written by IT Phú Trần on 04/07/2017 in HỌC SPRING CORE and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 179 comments.

Trong quá trình lập trình sử dụng Spring Framework, đặc biệt là lập trình Spring MVC để xây dựng một ứng dụng web thì việc thường xuyên sử dụng các Annotation trong spring là điều khó tránh khỏi. Annotation hay còn được gọi là chú thích, được sử dụng để cung cấp thông tin dữ liệu cho mã Java […]

Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)

Written by IT Phú Trần on 22/05/2017 in HỌC SPRING CORE and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 44 comments.

Khi xác định một <bean> bạn có tùy chọn khai báo phạm vi cho bean đó.Ở đây tôi đang nói đến Bean Scopes trong spring. Ví dụ: để buộc Spring tạo ra một trường hợp bean mới mỗi khi cần thì bạn nên khai báo thuộc tính phạm vi của bean là prototype. Tương tự […]

Bean Definition trong Spring

Written by IT Phú Trần on 22/05/2017 in HỌC SPRING CORE and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 221 comments.

Các đối tượng tạo thành xương sống của ứng dụng của bạn và được quản lý bởi các container Spring IoC được gọi là beans. Một bean là một đối tượng được instantiated, lắp ráp, và quản lý khác bởi một container Spring IoC. Các bean này được tạo ra bằng siêu dữ liệu (metadata) […]

IoC Containers trong Spring

Written by IT Phú Trần on 22/05/2017 in HỌC SPRING CORE and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 14 comments.

Spring container là cốt lõi của Spring Framework. Đây là một module rất quan trọng và được coi như là một trái tim của Spring Framework.Spring container trong spring sẽ tạo ra các vật thể, nối chúng lại với nhau, cấu hình chúng và quản lý vòng đời của chúng từ khi tạo ra đến khi […]

Ví dụ Hello World với Spring

Written by IT Phú Trần on 22/05/2017 in HỌC SPRING CORE and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 12 comments.

Chúng ta hãy bắt đầu lập trình với Spring Framework bằng một ví dụ tạo chương trình Hello World với Spring. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên của mình sử dụng Spring framework, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã thiết lập môi trường Spring.Thiết lập môi trường như thế nào […]