Tag Archives: Date

Chuyển đổi String thành Date trong Java – Ví dụ SimpleDateFormat

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi  String thành Date trong java và ngược lại.Nhiều bạn mới bắt đầu Java đang thắc mắt  trong việc chuyển đổi ngày, hy vọng bài này sẽ giúp bạn làm được trong một số cách dưới đây. Continue reading Chuyển đổi String thành Date trong Java – Ví dụ SimpleDateFormat