Thẻ: java

List trong java collection framework

Bởi IT Phú Trần

List interface là một phần mở rộng của Collection interface.Nó xác định một bộ sưu tập dữ liệu theo thứ tự và cho phép các đối tượng trùng lặp được thêm vào danh sách. List interface sử dụng các chỉ mục để sắp xếp các phần trong một danh sách.List có các phương thức cho…

Vòng lặp for trong Java

Bởi IT Phú Trần

Một trong những vòng lặp được sử dụng nhiều nhất không ai khác chính là vòng lặp for trong java.Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn bắt đầu học Java basic cũng như những bạn chưa nắm được kiến thức cơ bản của vòng lặp for trong Java tham khảo nhé. Vòng lặp…

Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Scanner trong Java để nhập và xuất dữ liệu. Vậy có lúc nào các bạn nhận được một câu hỏi khi làm phần Java core rằng, hãy nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím. Các bạn không biết và mơ hồ về…

Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Bởi IT Phú Trần

Hầu hết mọi người sẽ đọc nội dung của một file và gán cho chuỗi StringBuffer hoặc String. Đây là một mẹo khác mà bạn có thể quan tâm – cách gán toàn bộ nội dung của một file vào một biến với một câu lệnh của Java, hãy thử nó 🙂 Thí dụ Trong…

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java. Hướng dẫn ghi nội dụng tiếng việt vào một file Tạo một file như sau: E:\project\huongdanjava\javaio\demotest.txt Tạo file DemoWriteUTF8.java

Kết quả  

Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Bởi IT Phú Trần

Để kiểm tra file ẩn (hidden) hay không trong java chúng ta sử dụng phương thức isHidden() thuộc gói java.io.File. Để chứng minh chúng ta sẽ làm một ví dụ như bên dưới: Tạo file FileHidden: Ví dụ:

Kết quả:

 

Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không. Cách xử lý để kiểm tra file đó đã tồn tại hay chưa:

Kết quả:

Lấy tổng số dòng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách lấy tổng số dòng của một file trong Java.Lớp LineNumberReader là một lớp hữu ích để xử lý các dòng của một file, bạn có thể sử dụng phương thức LineNumberReader.readLine() để lặp và tích lũy nó như là tổng số dòng. Một dòng được coi là một dòng nếu…

Lấy kích thước file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte. Thí dụ Lấy kích thước của file hình ảnh (E:\project\huongdanjava\javaio\javaio.png) có 10KB

Kết quả:

 

Cách tạo một file chỉ dùng để đọc

Bởi IT Phú Trần

Một chương trình Java để chứng minh việc sử dụng phương thức setReadOnly() java.io.File để tạo một file chỉ đọc. Kể từ JDK 1.6, phương thức setWritable(), sử dụng để có thể ghi được file. Thí dụ

Đầu ra

 

Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu. Ví dụ về cách thay đổi ngày…

Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, bạn có thể sử dụng File.lastModified() để nhận các dấu thời gian đã sửa đổi gần đây nhất của một file. Phương thức này sẽ trả về thời gian bằng milliseconds (long value), bạn có thể định dạng nó bằng SimpleDateFormat để làm cho nó trở thành một định dạng yêu thích, dễ…

Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows. Ý tưởng : Sử dụng cmd  trên Windows, gõ lệnh để liệt kê ngày tạo file.Gõ lệnh như…

Rename file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Rename file trong Java, hay nói cách khác là thay đổi tên file trong Java, phương thức renameTo() để đổi tên cho một file (tập tin) bất kỳ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ có một ví dụ đơn giản để đôi tên một file như sau: Sử dụng renameTo() để đổi tên file trong java…

Xóa một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách xóa một file trong java.Một số trường hợp chúng ta không muốn sử dụng file đó trong dự án và thực hiện dọn rác thì lúc này các bạn sử dụng phương thức của lớp File như sau :File.delete () để xóa một file. Nó…

Ghi thêm nội dung vào một file trong Java

Bởi IT Phú Trần

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi thêm nội dung vào một file trong Java. Trong Java, bạn có thể sử dụng FileWriter(file,true)để ghi thêm nội dung mới vào cuối một file (tập tin). 1. Tất cả nội dung hiện có sẽ bị ghi đè khi sử dụng:

2. Giữ nội…

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream, Trong Java, FileOutputStream là một lớp nằm trong gói java.io. Trước đó chúng ta đã biết cách đọc một file trong java . Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để ghi vào file…

Cách đọc một file với BufferedInputStream trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file với BufferedInputStream trong Java.Khi làm việc với file thì việc đọc dữ liệu là thao tác rất quan trọng để xử lý dữ liệu.Dưới đây là một ví dụ để bạn đọc hiểu quy trình cách đọc một file trong Java sử…

DecimalFormat trong Java

Bởi IT Phú Trần

java.text.DecimalFormat trong java là lớp được sử dụng để định dạng số sử dụng một mẫu định dạng chỉ định cho mình. Bài viết này hướng dẫn và  giải thích cách sử dụng lớp DecimalFormat để định dạng các loại số khác nhau. Tạo một DecimalFormat Tạo một DecimalFormat được thực hiện như sau:

Tham số…

Substring() trong Java

Bởi IT Phú Trần

Phương thức substring() trong java được sử dụng để cắt chuỗi mẹ thành một chuỗi con.Chuỗi mới nhận được của một chuỗi cụ thể. Có hai phương thức constructor của substring() : public String substring(int startIndex) public String substring(int startIndex, int endIndex) String substring(int beginIndex): Trả về chuỗi con bắt đầu từ chỉ số xác…