List trong java collection framework

Written by IT Phú Trần on 18/05/2019 in Collection Framework and JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 38 comments.

List interface là một phần mở rộng của Collection interface.Nó xác định một bộ sưu tập dữ liệu theo thứ tự và cho phép các đối tượng trùng lặp được thêm vào danh sách. List interface sử dụng các chỉ mục để sắp xếp các phần trong một danh sách.List có các phương thức cho […]

LinkedList trong Java có gì hay? (LinkedList in Java)

Written by IT Phú Trần on 13/03/2018 in Câu hỏi phỏng vấn and Collection Framework and JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 106 comments.

Trong Java, một trong những collection  đáng được nhắc đến để sử dụng  trong những chương trình không ai khác đó chính là LinkedList.Bài viết hôm nay mang hương vị chia sẻ về những điều cần biết LinkedList trong java.  Đây cũng là một trong những kiến thức thường được hỏi trong những kỳ phỏng vấn và […]

DecimalFormat trong Java

Written by IT Phú Trần on 24/05/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 9 comments.

java.text.DecimalFormat trong java là lớp được sử dụng để định dạng số sử dụng một mẫu định dạng chỉ định cho mình. Bài viết này hướng dẫn và  giải thích cách sử dụng lớp DecimalFormat để định dạng các loại số khác nhau. Tạo một DecimalFormat Tạo một DecimalFormat được thực hiện như sau:

Tham số […]

Replace() trong Java

Written by IT Phú Trần on 17/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 48 comments.

Replace() trong Java là phương thức dùng để thay thế một chuỗi cũ thành chuỗi mới. Cấu trúc : Dưới đây là cú pháp của phương thức : public String replace(char oldChar, char newChar) Ví dụ : Mời bạn đọc xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương thức Replace()  :

Với ví […]

Substring() trong Java

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 47 comments.

Phương thức substring() trong java được sử dụng để cắt chuỗi mẹ thành một chuỗi con.Chuỗi mới nhận được của một chuỗi cụ thể. Có hai phương thức constructor của substring() : public String substring(int startIndex) public String substring(int startIndex, int endIndex) String substring(int beginIndex): Trả về chuỗi con bắt đầu từ chỉ số xác […]

Concat trong Java

Concat trong Java

Written by IT Phú Trần on 16/03/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 9 comments.

Concat trong java là một phương thức dùng để nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới là tổ hợp các chuỗi đã nối. Cấu trúc phương thức concat : Cấu trúc : concat (String) với String là chuỗi cần nối. Cách dùng phương thức concat trong java :

Trong ví dụ trên,đầu tiên chúng […]

Chuyển string thành date trong java và ngược lại

Written by IT Phú Trần on 23/02/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 126 comments.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn có thể chuyển string thành date trong java và ngược lại một cách rất đơn giản đó là dùng lớp SimpleDateFormat thuộc gói java.text.SimpleDateFormat của java. Mục tiêu sau khi hoàn thành bài này : Chuyển string thành date Chuyển date thành string 1.Chuyển đổi string thành date trong java […]