Tag Archives: jsp/servlet

Xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet [Phần 1]

Trải qua những loạt bài về kiến thức cơ bản để lập trình web với JSP/Servlet, ở trong loạt bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet. Đây là một ứng dụng thực tế khi tạo các ứng dụng website. Một trong những website thường gặp đó chính là về tin tức, và mua bán…Hy vọng với loạt bài của tôi các bạn sẽ vận dụng được những kiến thức cơ bản đã học về core jsp/serlvet cũng như hiểu quy trình để xây dựng một ứng dụng web cơ bản như thế nào. Continue reading Xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet [Phần 1]

Phân biệt giữa Servlet và JSP trong Java web

Bài hướng dẫn này nói về cách để phân biệt quan trọng giữa JSP và Servlet . Servlet và JSP là hai công nghệ chính của máy chủ web Java. Điều quan trọng là phải biết được sự khác biệt giữa hai công nghệ này. Đây là một trong những khái niệm cơ bản gây nhầm lẫn cho nhiều người mới bắt đầu phát triển web Java cũng như là một trong những câu hỏi phỏng vấn Java web thường gặp.

Continue reading Phân biệt giữa Servlet và JSP trong Java web

Mapping Servlet trong file web.xml

Trước khi tìm hiểu về cách mapping servlet trong file web.xml thì các bạn cần phải biết khái niệm web.xml trong java là gì? Và vì sao cần phải mapping cho file servlet?

Continue reading Mapping Servlet trong file web.xml

Ví dụ về Servlet

Trong bài viết này chúng ta hãy tạo ra một ví dụ về servlet đơn giản bằng cách sử dụng Eclipse IDE. Để tạo ứng dụng servlet chúng ta cần phải sử dụng các bước sau: Continue reading Ví dụ về Servlet

ServletConfig trong Java

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ web.xml (Deployment Descriptor). Continue reading ServletConfig trong Java

Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

sendRedirect() là phương thức chuyển hướng các phản ứng đến tài nguyên khác. Phương pháp này thực sự làm cho trình khách (trình duyệt) tạo một yêu cầu mới để truy cập vào tài nguyên. Client có thể thấy url mới trong trình duyệt.

Continue reading Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

Giới thiệu về Servlet Response

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequestjavax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Continue reading Giới thiệu về Servlet Response

Giới thiệu về Servlet Request

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequestjavax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Continue reading Giới thiệu về Servlet Request

Load-on-startup là gì?

<Load-on-startup> là một thành phần thẻ xuất hiện bên trong thẻ <servlet> trong file web.xml. Thẻ này xác định rằng servlet sẽ được nạp tự động khi khởi động ứng dụng web.

Continue reading Load-on-startup là gì?

Cấu hình file jsp trong web.xml

Cấu hình file jsp trong web.xml ,đây là nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ a – z như thế nào nhé. Continue reading Cấu hình file jsp trong web.xml