Thẻ: jsp/servlet

Phân biệt giữa Servlet và JSP trong Java web

Bởi IT Phú Trần

Bài hướng dẫn này nói về cách để phân biệt quan trọng giữa JSP và Servlet . Servlet và JSP là hai công nghệ chính của máy chủ web Java. Điều quan trọng là phải biết được sự khác biệt giữa hai công nghệ này. Đây là một trong những khái niệm cơ bản gây nhầm…

Mapping Servlet trong file web.xml

Bởi IT Phú Trần

Trước khi tìm hiểu về cách mapping servlet trong file web.xml thì các bạn cần phải biết khái niệm web.xml trong java là gì? Và vì sao cần phải mapping cho file servlet? Để hiểu về web.xml , trước hết chúng ta hãy cùng nhau định nghĩa file web.xml? web.xml là gì? Web.xml được định nghĩa…

Ví dụ về Servlet

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này chúng ta hãy tạo ra một ví dụ về servlet đơn giản bằng cách sử dụng Eclipse IDE. Để tạo ứng dụng servlet chúng ta cần phải sử dụng các bước sau: Các bước tiến hành tạo một file servlet như sau: Environment sử dụng : JDK Eclipse IDE Apache Tomcat…

ServletConfig trong Java

Bởi IT Phú Trần

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ web.xml (Deployment Descriptor). Các phương thức ServletConfig String getInitParameter(String name):trả về một tham số khởi…

Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

sendRedirect() là phương thức chuyển hướng các phản ứng đến tài nguyên khác. Phương pháp này thực sự làm cho trình khách (trình duyệt) tạo một yêu cầu mới để truy cập vào tài nguyên. Client có thể thấy url mới trong trình duyệt. SendRedirect () chấp nhận URL tương đối , vì vậy nó có…

Giới thiệu về Servlet Response

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…

Giới thiệu về Servlet Request

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…

Load-on-startup là gì?

Bởi IT Phú Trần

<Load-on-startup> là một thành phần thẻ xuất hiện bên trong thẻ <servlet> trong file web.xml. Thẻ này xác định rằng servlet sẽ được nạp tự động khi khởi động ứng dụng web. Cách sử dụng <load-on-startup> trong file servlet Dưới đây là code để bạn có thể sử dụng load-on-startup trong file web.xml: <servlet> <servlet-name>AuthenticationServlet</servlet-name> <display-name>AuthenticationServlet</display-name>…

Cấu hình file jsp trong web.xml

Bởi IT Phú Trần

Cấu hình file jsp trong web.xml ,đây là nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ a – z như thế nào nhé. Cách làm thông thường Thông thường để cấu hình file jsp ví dụ như đường dẫn trên url khi chạy trực tiếp từ file jsp,chúng ta…

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Bởi IT Phú Trần

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả về, với getAttribute() trả vềobject (đối tượng) và getParameter () trả về kiểu dữ liệu String. Đối với trường hợp cả hai cùng một name thì giá trị của nó sẽ dựa vào  kiểu dữ liệu để truy xuất. Cách dùng Request.getParameter() Request.getParameter()…

Giới hạn kích thước Upload File trong Java Servlet

Bởi IT Phú Trần

Upload file trong java servlet là một trong những phần mà trong mỗi dự án không thể thiếu,nhưng đôi khi chúng ta muốn giới hạn kích thước khi upload file để tránh trường hợp người dùng tải một hình ảnh có dung lượng quá lớn…Vậy trong bài này,tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để upload…

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập…