Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Written by IT Phú Trần on 16/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA with 22 comments.

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn khá khó khăn trong java.Nếu C++  có thể hỗ trợ đa kế thừa nhưng với Java tại sao không,đây là một câu hỏi tranh luận được đưa ra. Gần đây một người bạn của tôi xuất hiện […]

Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date

Written by IT Phú Trần on 14/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Phân biệt  java.util.Date và java.sql.Date là một trong những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt dành cho những lập trình viên java có kinh nghiệm hai năm trở lên. Dưới đây là sự khác nhau giữa java.util.Date và java.sql.Date :  Theo Javadoc java.sql.Date là một wrapper mỏng tính bằng giá trị mili giây và được sử […]

Phân biệt extends và implements trong java

Written by IT Phú Trần on 13/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Phân biệt extends và implements trong java là một trong những câu hỏi trong phỏng ván thường xuyên gặp.Extends và implements là hai từ khóa được sử dụng rất nhiều trong java.Tuy nhiên một số lập trình viên mới học chưa năm được sự khác biệt thì ở bài viết này sẽ cụ thể hóa vấn […]