Tag Archives: phỏng vấn

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa?

Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa? Đây là một trong những câu[...]

Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date

Phân biệt  java.util.Date và java.sql.Date là một trong những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt[...]

Phân biệt extends và implements trong java

Phân biệt extends và implements trong java là một trong những câu hỏi trong phỏng[...]

x