Tag Archives: jsp servlet

Học java web với jsp/servlet – Bài 1 : Tạo chương trình đầu tiên

Xin chào tất cả các bạn đến với loạt bài hướng dẫn tự học java web với jsp/servlet theo mô hình MVC từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao.Những kiến thức học java web cần nắm như tạo chương trình đầu tiên HelloWorld,cách để lấy và gữi dữ liệu từ form hay cách để kết nối dữ liệu với jsp/servlet…

Continue reading Học java web với jsp/servlet – Bài 1 : Tạo chương trình đầu tiên

Include trong JSP

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là: Continue reading Include trong JSP

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số trong form HTML bằng cách sử dụng đối tượng request được tạo bởi HttpServletRequest.

Continue reading Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Expression Tag trong jsp

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag : Continue reading Expression Tag trong jsp

Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Continue reading Directive trong JSP

Khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET

Ở bài này chúng ta c ùng khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET,tìm hiểu những gì cơ bản nhất về JSP nhé. Continue reading Khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET

Tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE

Ở bài trước tôi đã hướng dẫn tạo chương trình HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server,ở bài này tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về jsp/servlet,tôi viết về cách để  tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE.

Continue reading Tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE

HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn có thể in ra chuỗi Hello World với JSP  trên trình duyệt  bằng cách viết một chương trình JSP đơn giản (Java server pages)  sử dụng IDE Eclipse.

Continue reading HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server