Tag Archives: scanner

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java bằng nhiều cách

Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn về cách sử dụng Scanner trong java.Tuy nhiên chúng ta chưa xử lý được trôi lệnh khi dùng scanner trong Java. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trôi lệnh với một số cách thường dùng.
[the_ad id=”3598″] Continue reading Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java bằng nhiều cách

Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Scanner trong Java để nhập và xuất dữ liệu. Vậy có lúc nào các bạn nhận được một câu hỏi khi làm phần Java core rằng, hãy nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím. Các bạn không biết và mơ hồ về cách sử dụng làm thế nào để nhập từ bàn phím? Câu trả lời là các bạn sử dụng Scanner trong Java nhé.Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn! Continue reading Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Đọc nội dung một file trong Java

Bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để đọc file trong Java. 2 cách dễ dàng sẽ được sử dụng: Continue reading Đọc nội dung một file trong Java