Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)

Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)

Khi xác định một <bean> bạn có tùy chọn khai báo phạm vi cho bean đó.Ở đây tôi đang nói đến Bean Scopes trong spring. Ví dụ: để buộc Spring…

Đọc thêm Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)
Bean Definition trong Spring

Bean Definition trong Spring

Các đối tượng tạo thành xương sống của ứng dụng của bạn và được quản lý bởi các container Spring IoC được gọi là beans. Một bean là một đối…

Đọc thêm Bean Definition trong Spring
IoC Containers trong Spring

IoC Containers trong Spring

Spring container là cốt lõi của Spring Framework. Đây là một module rất quan trọng và được coi như là một trái tim của Spring Framework.Spring container trong spring sẽ tạo…

Đọc thêm IoC Containers trong Spring

Ví dụ Hello World với Spring

Chúng ta hãy bắt đầu lập trình với Spring Framework bằng một ví dụ tạo chương trình Hello World với Spring. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu…

Đọc thêm Ví dụ Hello World với Spring
Các module của Spring Framework

Các module của Spring Framework

Hiện có rất nhiều bài viết vềcác module của Spring Framework,bài này tôi xin tổng hợp lại một số kiến thức cơ bản về các module để các bạn nắm…

Đọc thêm Các module của Spring Framework
gioi-thieu-tong-quan-ve-spring-framework.jpg

Giới thiệu tổng quan về Spring framework

Một trong những framework của Java phổ biến nhất hiện nay trên  thế giới không ai khác ngoài Spring framework.Chẳng bao giờ là tự nhiên cả,tự nhiên ở đây là spring…

Đọc thêm Giới thiệu tổng quan về Spring framework
Top