Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Written by IT Phú Trần on 17/07/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE with 19 comments.

Đây cũng là một câu hỏi khá hay khi chúng ta lập trình với Java.Cũng như đi phỏng vấn cũng có thể gặp. Vậy Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java ??? Cùng nhìn vào một ví dụ bên dưới khi chia mẫu số với một số […]