Hướng dẫn tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 221 comments.

Khi chúng ta tạo ra một bảng, trong một bảng có rất nhiều dòng. Để phân biệt giữa các dòng thì chúng ta cần có một cái gì đó nó không trùng lặp để xác định. Vậy cái không trùng lặp đó các bạn hiểu đó là khóa chính hay còn gọi là Primary key trong […]