equals() vs == câu hỏi kinh điển phỏng vấn fresher và internship.

Written by IT Phú Trần on 29/05/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 17 comments.

Để hiểu rõ hơn về sự so sánh này đầu tiên bạn hãy dùng kĩ năng của mình và kiểm tra xem kết quả của chương trình này sẽ như thế nào, đừng vội………….nhé. Ở dòng số 9 và dòng số 11 text1 và text2 đều có giá trị là text1 . Rõ ràng là […]