Hướng dẫn cài đặt XAMPP – MySQL

Written by IT Phú Trần on 02/05/2017 in HỌC MYSQL with 97 comments.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt và cấh hình Mysql.Để vào được hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql các bạn cần có server.Và server dưới máy tính chúng ta đó là localhost. Các bạn có thể vào link sau để download : https://www.apachefriends.org/download.html Cách cài đặt localhost […]