Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Written by IT Phú Trần on 23/06/2019 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 48 comments.

Mô hình MVC là một mẫu thiết kế hay nói cách khác sang chảnh hơn là Design Pattern được áp dụng rộng rãi và phổ biến trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện nay từ như PHP, Ruby, và không thể thiếu người anh em có tiếng nói Java …. […]

Tạo ứng dụng theo mô hình MVC với Java/Jsp/Servlet

Written by IT Phú Trần on 02/05/2017 in LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 14 comments.

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách tạo một ứng dụng MVC đơn giản bằng cách sử dụng java servlets và jsp. MVC là gì? MVC tức là Model–View–Controller là một mô hình tách biệt các mối quan tâm hữu ích. Model đại diện cho đối tượng POJO, kết nối  và tương tác […]