Tag Archives: hướng dẫn sử dụng thymeleaf trong spring

Đôi điều về Thymeleaf? Thymeleaf là gì? Có nên sử dụng Thymeleaf với Spring?

Trong các dự án thực tế của Java, việc lựa chọn các view phù hợp với các dự án là hoàn toàn cần thiết và quan trọng. Một trong những view hay sử trong java như jsp, jsf, thymeleaf. Một trong số đó thymeleaf được spring framework khuyến cáo nên sử dụng kết hợp với ứng dụng khi sử dụng spring-boot.

Continue reading Đôi điều về Thymeleaf? Thymeleaf là gì? Có nên sử dụng Thymeleaf với Spring?