Tạo khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 56 comments.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách tạo khóa ngoại trong mysql nhé.Khóa ngoại hay còn gọi là Foreign Key.Ở những bài trước, chúng ta đã biết cách tạo ra bảng, tạo khóa chính trong MySQL.Nếu bạn nào chưa tìm hiểu những bài trên vui lòng học kỹ trước kho chuyển sang bài này. Khóa […]