Tag Archives: kiem tra chuoi trong hay khong trong java

String.isEmpty() trong Java

String.isEmpty()  trong java dùng để kiểm tra chuỗi truyền  vào có trống (rỗng) hay không? Phương[...]

x