Tag Archives: lap trinh java

Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Đây cũng là một câu hỏi khá hay khi chúng ta lập trình với Java.Cũng như đi phỏng vấn cũng có thể gặp. Vậy Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java ???

Continue reading Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Giới thiệu về lập trình Java

Giới thiệu về lập trình Java – JAVA được phát triển bởi Sun MicroSystems vào năm 1991, sau đó được mua lại bởi Oracle Corporation. Nó được hình thành bởi James Gosling và Patrick Naughton. Nó là một ngôn ngữ lập trình đơn giản. Viết, biên dịch và gỡ một chương trình rất dễ dàng trong java. Nó giúp tạo ra các chương trình và sử dụng lại mã. Continue reading Giới thiệu về lập trình Java