Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Written by IT Phú Trần on 17/07/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE with 19 comments.

Đây cũng là một câu hỏi khá hay khi chúng ta lập trình với Java.Cũng như đi phỏng vấn cũng có thể gặp. Vậy Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java ??? Cùng nhìn vào một ví dụ bên dưới khi chia mẫu số với một số […]

Giới thiệu về lập trình Java

Written by IT Phú Trần on 28/01/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Giới thiệu về lập trình Java – JAVA được phát triển bởi Sun MicroSystems vào năm 1991, sau đó được mua lại bởi Oracle Corporation. Nó được hình thành bởi James Gosling và Patrick Naughton. Nó là một ngôn ngữ lập trình đơn giản. Viết, biên dịch và gỡ một chương trình rất dễ dàng trong […]