Thẻ: mô hình mvc java web jsp servlet

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì?

Bởi IT Phú Trần

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì? Mô hình MVC là một dạng mẫu thiết kế Design Pattern được áp dụng rộng rãi với tất cả các ngôn ngữ lập trình như JAVA,PHP,ANDROID…Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm rõ mô hình này nói chung và trong java web…