Tạo-ứng-dụng-theo-mô-hình-MVC-với-JavaJspServlet

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì?

Written by IT Phú Trần on 10/05/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 8 comments.

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì? Mô hình MVC là một dạng mẫu thiết kế Design Pattern được áp dụng rộng rãi với tất cả các ngôn ngữ lập trình như JAVA,PHP,ANDROID…Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm rõ mô hình này nói chung và trong java web […]