Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Written by IT Phú Trần on 23/06/2019 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 48 comments.

Mô hình MVC là một mẫu thiết kế hay nói cách khác sang chảnh hơn là Design Pattern được áp dụng rộng rãi và phổ biến trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện nay từ như PHP, Ruby, và không thể thiếu người anh em có tiếng nói Java …. […]

Khởi tạo Session trong java servlet/jsp – Bài 4 – Lập trình web Java MVC

Written by IT Phú Trần on 01/03/2017 in LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 27 comments.

Session trong java servlet/jsp là kiến thức mà ở bài 4 này,tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu.Session là gì? Cách khởi tạo session? Cách gán,lấy giá trị và xóa Session như thế nào?Áp dụng Session vào thực thế theo mô hình lập trình web java với jsp/servlet. Sesison được áp dụng thực […]