Đi uống coffee học mô hình MVC [Design Pattern]

Written by IT Phú Trần on 23/06/2019 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 48 comments.

Mô hình MVC là một mẫu thiết kế hay nói cách khác sang chảnh hơn là Design Pattern được áp dụng rộng rãi và phổ biến trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện nay từ như PHP, Ruby, và không thể thiếu người anh em có tiếng nói Java …. […]